DE MiFID II-RICHTLIJN

MiFID II IS VAN KRACHT

De MiFID II-richtlijn is de meest ingrijpende herziening van de regelgeving in de Europese financiële dienstverlening sinds meer dan tien jaar. U moet nu compliant zijn, zodat u de Markets in Financial Instruments Directive betreffende spraak- en SMS-communicatie naleeft, anders riskeert u boetes, sancties en reputatieschade

Heeft de MiFID II-richtlijn impact op uw bedrijf?

MiFID II IS VAN KRACHT

MiFiD II bouwt voort op MiFID I en is bedoeld om inbreuken op regels, marktverstoringen en marktmisbruik te voorkomen. De richtlijn is nu van kracht en anders dan MiFID I, dat een aanbeveling was van de 'best practices' in de EU, is MiFID II een verordening. Het is verplicht voor financiële instellingen om aan de richtlijnen voor MIFID II omtrent mobile recording te voldoen.

MiFID II beslaat 196 pagina's. De Europese Autoriteit voor Effecten en Markten (ESMA) heeft dit vertaald in 406 pagina's aan technische normen – waarvan er zeven betrekking hebben op mobile recording.

MiFID II-VEREISTEN VOOR MOBILE RECORDING

U moet:

 • (Mobiele) telefoongesprekken, SMS-berichten en elektronische communicatie opnemen.
 • Deze opnames vijf jaar bewaren (zeven jaar indien een nationale bevoegde autoriteit hierom vraagt).
 • Cliënten laten weten dat u de gesprekken opneemt en ze de opnames verstrekken als ze hierom vragen.

Dit omvat:

 • Alle communicatie die kan leiden tot een transactie of het verlenen van een dienst.
 • Naar alle waarschijnlijkheid ook portfoliomanagers, omdat er geen vrijstellingen of uitzonderingen zijn.

BETEKENT BREXIT DAT BEDRIJVEN IN DE UK VRIJGESTELD ZIJN VAN MiFID II MOBILE RECORDING?

Ondanks dat de UK de EU gaat verlaten, is de MiFID II-richtlijn van toepassing omdat:

 • De deadline was 3 januari 2018 De UK was echter op 3 januari 2018 nog lid van de EU en moet dus aan de wetten en regelgeving van de EU voldoen.
 • U een derde partij bent die handelt met of diensten verleent aan Europese bedrijven en daarom aan EU-regelgeving moet voldoen, ook aan MiFiD II.
 • De Financial Conduct Authority dit zegt. Deze stelt dat het VK gebonden is aan de implementatiedatum in januari 2018 en dat alle bedrijven moeten voldoen aan hun verplichtingen krachtens de wet van het VK, ook die welke zijn afgeleid van EU-wetgeving.

ZONDER CONCESSIES VOLDOEN AAN DE MiFID II-RICHTLIJN

10 van de grootste investeringsbanken stellen hun vertrouwen in ons om ze te helpen met MiFID II mobile recording. Dit omdat onze unieke netwerkoplossing de volgende voordelen heeft:

 • Geen vertraging – het hele gespek wordt opgenomen, belangrijk voor de naleving.
 • Geen verminderde gesprekskwaliteit – glashelder geluid, zowel hier als in het buitenland.
 • Geen gedoe – gebruikers hoeven niets te doen.

Waarom gebruiken tien grote investeringsbanken onze mobile recording oplossing voor de naleving van MiFID II?