Fair Usage Policy

Het gebruik van de Diensten van Truphone is slechts toegestaan met een mobiele telefoon op grond van het fair use (redelijk gebruik) beginsel.

 

1.1 Gebruik voor zakelijke gewin is verboden.

1.2 De wederverkoop van data is niet toegestaan; en

1.3 Gebruik is slechts toegestaan voor persoonlijke of legitieme zakelijke doeleinden.

 

2. Specificatie van fair use:

2.1 Het is klanten niet toegestaan de datacommunicatiedienst van Truphone voor een van de volgende doeleinden te gebruiken:

a) machine-tot-machine toepassingen;

b) doorlopende streaming van content teneinde Voice over Internet Protocol (VoIP) of file sharing te faciliteren;

c) op zodanige wijze dat dit negatieve gevolgen heeft voor andere Truphone klanten of voor het Truphone-netwerk.

d) Het toegestane dataverbruik ziet op browsen, het verzenden van sms-berichten en soortgelijke activiteiten op uw mobiele telefoon. Het is niet toegestaan de SIM-kaart te gebruiken om op andere apparatuur toegang tot data te krijgen, bijvoorbeeld door uw telefoon via tethering op een PC of andere hardware aan te sluiten.

2.2 Alle dataverbruik wordt onderworpen aan periodieke controles en Truphone behoudt zich het recht voor de hoeveelheid data die wordt verbruikt te beperken of bij te stellen indien blijkt van doorlopend excessief dataverbruik. In dergelijke gevallen kan Truphone onder meer de gegevensdoorvoer tijdelijk verminderen voor klanten die onevenredig veel bandbreedte gebruiken. Indien uw dataverbruik dusdanig is dat het de dienstverlening aan onze andere klanten in gevaar brengt, er geen netwerkcapaciteit aan onze klanten kan worden toegewezen of anderszins de kwaliteit van de dienst voor andere klanten negatief wordt beïnvloed, is Truphone ook gerechtigd uw gegevenssessies, serviceplan of dienst op te schorten, te beëindigen of te beperken.

2.3 Indien Truphone reden heeft om aan te nemen dat een bepaling of meerdere bepalingen van dit beleid niet wordt/worden nageleefd, behoudt Truphone zich het recht voor:

a) toeslagen in rekening te brengen;

b) de snelheid van de Dienst bij te stellen;

c) toegang tot de Dienst te beëindigen.

Related