Acceptable Use Policy

Deze voorwaarden van de Acceptable Use Policy moeten aan alle Eindgebruikers beschikbaar worden gesteld.

 

1. U, de Eindgebruiker, mag:

a) de Dienst niet gebruiken voor ongepaste, immorele, frauduleuze of onwettige doeleinden of voor de verzending van grove, beledigende, obscene, intimiderende, onfatsoenlijke, hinderlijke, overlast of ergernis veroorzakende, lasterlijke of bedreigende berichten;

b) de Diensten niet gebruiken voor het plegen of mogelijk maken van een misdrijf of andere onrechtmatige of onwettige daad;

c) zich niet op een wijze gedragen die invloed kan hebben op of schade kan toebrengen aan het functioneren van een netwerk dat door ons gebruikt of geëxploiteerd wordt;

d) niets verzenden of uploaden dat inbreuk maakt op intellectuele-eigendomsrechten van derden (tenzij u daarvoor toestemming hebt);

e) de Dienst alleen voor persoonlijk gebruik aanwenden en de Dienst niet verkopen, doorverkopen, verhuren, onderverhuren of anderszins commercieel verhandelen;

f) de Dienst slechts gebruiken voor de doeleinden en op de wijze die ingevolge deze Overeenkomst uitdrukkelijk zijn toegestaan;

g) de Dienst slechts gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wetten en voorschriften van uw eigen land, het land waar u verblijft of het land waar u bent als u de Dienst gebruikt;

h) uw pincode en pukcode, wachtwoord van uw klantenrekening en elke door ons aan u verstrekte identificatie waardoor u toegang hebt tot onze Dienst, goed bewaren en geheim houden;

i) ons voorzien van elk identiteitsbewijs waarom wij in redelijkheid verzoeken;

j) geen gebruik maken van leeftijdsgebonden diensten als u minderjarig bent of iemand anders daartoe de gelegenheid geven.

 

SIM-kaart

2. U moet de daartoe aangewezen persoon bij uw Onderneming onmiddellijk op de hoogte stellen van verlies of diefstal van uw SIM-kaart en uw Onderneming blijft aansprakelijk voor alle belkosten en gemaakte kosten totdat de daartoe aangewezen persoon bij uw Onderneming ons op de hoogte stelt van het verlies of diefstal van de SIM-kaart. Indien u geen contact kunt opnemen met de daartoe aangewezen persoon bij uw Onderneming, kunt u ook onze Klantenservice bellen op +31 (0) 62 9721200 of een e-mail richten aan support.nl@truphone.com. Wij doen alle redelijkerwijs te verwachten moeite alle gestolen of verloren SIM-kaarten binnen 72 uur na de melding te annuleren, na verificatie van uw rekening by de daartoe aangewezen persoon bij uw Onderneming. Wij zijn niet verantwoordelijk voor bemiddelingsvergoedingen, belkosten of overige kosten als gevolg van een verloren of gestolen SIM-kaart.

Related