Prawne – warunki PL

1.   Usługi E-SIM

1.1   Niniejsze warunki to warunki, na jakich Truphone Limited („my”, „nas” oraz „nasze”)  świadczy usług transmisji danych Truphone (“Usługi”) użytkownikowi końcowemu („ty” oraz „twoje”). Twój zakup oraz korzystanie z tych Usług podlega tym warunkom (“Agreement”).

1.2   Jeżeli Usługi są świadczone tobie w kraju innym niż Zjednoczone Królestwo i jeżeli istnieje spółka powiązana z Truphone uprawniona lub posiadająca licencję na świadczenie Usług w tym kraju, przyjmuje się, że Usługi są świadczone przez tę spółkę powiązaną z Truphone w imieniu Truphone Limited.

1.3   Egzemplarz niniejszych warunków powinien być zachowany na przyszłość i jesteś odpowiedzialny za okresowe sprawdzanie strony www.truphone.com, by zapewnić, że znasz wszelkie zmiany lub aktualizacje niniejszych warunków.

1.4   Usługi są przeznaczone do korzystania na iPad-ach, lecz nie na iPhone-ach. Nie możemy zagwarantować funkcjonowania Usług, jeżeli korzystasz z nich na iPhone-ie lub na innym urządzeniu.

1.5   Jeżeli nie chcesz, by obowiązywały cię niniejsze warunki, nie powinieneś kupować ani korzystać z Usług Truphone.

2.   Usługi

2.1   Będziemy świadczyć ci usługi transmisji danych według możliwości naszego E-SIM. E-SIM zawiera profil elektroniczny, który będzie pobrany do twojego urządzenia jako części aktywacji Usług.

2.2   Wielkość pakietu danych dostępnego dla działania Usług będzie określona w trakcie zakupu lub uzupełniania Usług. Usługi będą dostępne dla ciebie na okres określony przy zakupie. Po upływie tego okresu pozostałe Usługi będą utracone a za niewykorzystane Usługi nie będzie wypłacany żaden zwrot. Nasze Usługi według tej Umowy są świadczone tylko na podstawie wcześniejszego zakupu.

2.3   Wyrażasz zgodę na to, że ilość pozostałych do wykorzystania usług transmisji danych wyświetlona na stronie Konto Danych Mobilnych Truphone  (ustawienia > dane mobilne (lub komórkowe) > zarządzaj kontem Truphone), jest rozstrzygająca.
dostępność

2.4   Usługi są świadczone na zasadzie “tak, jak jest” i  „tak, jak dostępne”.  Nie zapewniamy ani nie gwarantujemy, że Usługi będą pozbawione usterek oraz nie składamy żadnych zapewnień lub gwarancji co do pokrycia sieci, jakości i dostępności. Podejmiemy wszelkie rozsądne kroki, by Usługi były dostępne dla ciebie przez cały czas, pod warunkiem jednak zdolności naszej lub naszego dostawcy usług do utrzymania pojemności sieci i możliwości połączeń.

2.5   Wrazie usterki,  po jej stwierdzeniu lub otrzymaniu od ciebie zawiadomienia o jej istnieniu, podejmiemy wszelkie rozsądne starania, by niezwłocznie naprawić tę usterkę.

2.6   Zastrzegamy sobie prawo do wyboru naszych operatorów sieciowych  i  partnerów technologicznych według naszego uznania  oraz do zapewniania dostępu do Usług w sposób, jaki uważamy za będące w najlepszym interesie naszych wymagań biznesowych. W tym względzie niniejszym wyrażasz zgodę na ujawnienie oraz korzystanie przez nas z twoich danych osobowych w celu świadczenia Usług. Korzystanie z twoich danych osobowych będzie podlegać warunkom Polityki Prywatności dostępnej na www.truphone.com.

roaming

2.7   Korzystanie przez ciebie z Usług podczas Roamingu może podlegać różnym prawom i przepisom.  Nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez ciebie tych praw lub przepisów. Poza tym, korzystanie z Usług podczas Roamingu może spowodować wyższe opłaty w kraju, w którym korzystasz z Roamingu, powodujące szybsze zużycie twojego pakietu danych.
zawieszenie

2.8   Od czasu do czasu możemy być zobowiązani do aktualizacji, zmiany lub konserwacji Usług. W takich przypadkach Usługi będą czasowo niedostępne, jednak postaramy się ograniczyć takie przerwy do minimum oraz jeżeli możliwe, uprzedzić cię, w tym przez umieszczenie wiadomości na www.truphone.com.

2.9   Rezerwujemy sobie prawo zawieszenia Usług bez uprzedniego zawiadomienia, gdy:

a)   mamy powód uważać, że naruszasz warunki korzystania (klauzula 4 poniżej) lub którąkolwiek z polityk, o których zostałeś powiadomiony na www.truphone.com.

b)   oczekiwany jest wynik dochodzenia, które nastąpiło po otrzymania skargi złożonej przeciwko tobie.

c)   nie dostarczasz nam potrzebnych informacji wymaganych dla wypełnienia wymogów regulacyjnych (takich jak weryfikacja identyfikacji klienta dla poznania klienta) w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której chcesz podróżować i korzystać z Usług.

d)   mamy uzasadniony powód, by podejrzewać cię, że uzyskałeś dostęp do Usług w sposób oszukańczy lub bezprawny.

e)   jesteśmy zobowiązani przestrzegać nakazu, instrukcji lub prośby jakiejkolwiek organizacji służby rządowej, regulacyjnej lub bezpieczeństwa lub innej kompetentnej władzy administracyjnej.

f)   w celu zapobieżenia szkodzie lub degradacji integralności sieci naszej lub naszego kontraktowego partnera, która może być spowodowana przez ciebie lub kogokolwiek korzystającego z twojego dostępu.

g)   w celach operacyjnych lub w nagłym wypadku lub w celach bezpieczeństwa.
monitoring

2.10   Możemy monitorować Usługi oraz ujawniać informacje uzyskane z takiego monitoringu, by spełnić jakąkolwiek prośbę prawną, regulacyjną lub inną rządową, by wykonywać lub administrować Usługami lub by chronić nas lub innych naszych klientów.

3.    Zakup Usług

3.1)   Przy zakupie Usług zapewnimy ci zdalnie E-SIM. E-SIM pozostanie na twoim urządzeniu nawet po wykorzystaniu przez ciebie wszystkich Usług, które kupiłeś.

3.2)   Usługa rozpocznie się natychmiast po aktywacji E-SIM tak, że Usługa jest dostępna operacyjnie do korzystania przez ciebie (“Aktywacja”).

4.   Twoje zobowiązania  

korzystanie

4.1)   Zgadzasz się, że będzie korzystał z Usług zgodnie z niniejszą Umową oraz że  ponosisz odpowiedzialność za wszelkie korzystanie z Usług. Należy zapoznać się z aktualną Polityką  Dopuszczalnego Korzystania oraz Polityką Dozwolonego Korzystania na www.truphone.com.

4.2)   Będziesz ponosić odpowiedzialność za konfigurację twojego urządzenia tak by mogło właściwie korzystać z Usług zgodnie z wszelkimi przepisami oraz odnośnymi instrukcjami wydanymi przez nas lub przez dostawcę urządzenia.

4.3)   Jesteś zobowiązany:

(a)   nie korzystać z Usług dla jakichkolwiek celów oszukańczych lub bezprawnych ani nie korzystać z Usług do wysyłania jakichkolwiek wiadomości o naturze obraźliwej, obscenicznej, nękającej lub zagrażającej;

(b)   nie korzystać z Usług, by popełnić lub ułatwić popełnienie przestępstwa lub innego aktu bezprawnego;

(c)   nie działać w jakikolwiek sposób, który może wpłynąć na lub osłabić działalnie jakiejkolwiek sieci używanej lub obsługiwanej przez nas;

(d)   nie wysyłać ani nie umieszczać niczego, co narusza prawa własności intelektualnej osoby trzeciej (chyba, że posiadasz pozwolenie);

(e)   korzystać z Usługi tylko do osobistego użytku i nie sprzedawać, odsprzedawać, wynajmować, podnajmować lub w jakikolwiek inny sposób  mieć komercyjnie do czynienia z Usługami;

(f)   korzystać z Usługi tylko dla celów i w sposób wyraźnie dozwolony przez tę Umowę;

(g)   korzystać z Usług tylko zgodnie z odnośnymi ustawami i przepisami twojej narodowości, kraju, w którym mieszkasz lub w kraju, w którym jesteś obecny podczas korzystania z Usługi;

(h)   dostarczyć nam wszelkich dowodów twojej tożsamości, o jakie możemy rozsądnie poprosić;

4.4   Ponosisz odpowiedzialność za usunięcie E-SIM ze swojego urządzenia przed przekazaniem go innej osobie. Jeżeli tego nie zrobisz, bilans wcześniej zakupionych przez Ciebie Usług może być wykorzystany przez tę osobę. Możesz usunąć E-SIM przechodząc do “Ustawień”, następnie do “Ogólne”, potem “Ponowne Ustawienia” i wybierając "Usuń całą zawartość i ustawienia" oraz  włączyć ponowne ustawienie “Planów Transmisji Danych”, gdy pojawi się podpowiedź.

4.5   Musisz przestrzegać wszelkich rozsądnych procedur i standardów bezpieczeństwa dotyczących Usługi. Od czasu do czasu, gdy nadużycie lub niewłaściwe użycie zostanie zaobserwowane lub zgłoszone przez innych, możemy cię powiadomić w jakikolwiek sposób, w tym za pomocą www.truphone.com, o problemach z bezpieczeństwem, wraz z ogólną informacją dotyczącą świadczenia przez nas Usługi.

zgubione lub skradzione urządzenie

4.6   Musisz poinformować nas natychmiast, jeżeli urządzenie, na którym są aktywowane są Usługi, jest zgubione lub skradzione oraz pozostaniesz odpowiedzialny za użycie Usług na tym urządzeniu, dopóki tego nie zrobisz. Jeżeli twoje urządzenie jest zgubione lub skradzione, prosimy zadzwoń do nas natychmiast na numer +34 668100100 lub wyślij do nas e-mail na adres ask@truphone.com. Podejmiemy wszelkie rozsądne działanie, by przerwać świadczenie Usług na jakimkolwiek zgubionym lub skradzionym urządzeniu w ciągu 72 godzin od otrzymania powiadomienia oraz pod warunkiem weryfikacji konta.
zawartość

4.7   Jesteś wyłącznie odpowiedzialny za wszelką zawartość, informacje i wiadomości przekazywane z użyciem Usługi oraz zgadzasz się, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za usunięcie, uszkodzenie lub awarię przechowania jakiejkolwiek zawartości przekazywanej z użyciem Usługi.

5.   Własność Intelektualna w Usługach

5.1   Całość technologii, własności intelektualnej i dokumentacji dotyczącej Usług pozostanie naszą własnością. Przy zakupie Usług udzielamy ci odwoływalnej, warunkowej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej i nie podlegającej sublicencjonowaniu licencji na korzystanie z Usług.

6.   Opłaty

6.1   Opłaty związane z pakietem (pakietami) danych zakupionym (zakupionych) dla Usług są dostępne dla ciebie, zanim kupisz Usługę i kupując Usługę godzisz się na zastosowanie tych opłat. Rezerwujemy sobie prawo do podwyższenia lub wszelkich innych zmian opłat za Usługi, które zakupiłeś, w każdym czasie przez opublikowanie zmian na www.truphone.com lub powiadomienie cię w inny sposób.

ogólne

6.2   Opłata płatna za zakup Usług zawiera podatek od towarów i usług oraz wszelkie inne podobne podatki od sprzedaży, należności lub obciążenia nałożone przez jakąkolwiek władzę, rząd lub agencję rządową.

7.   Polityka płatności i zwrotów  

7.1   Niniejsza Usługa działa na podstawie wcześniejszego zakupu. Zanim udostępnimy ci usługi, jesteś zobowiązany za nie zapłacić. Nie mamy żadnego zobowiązania do zwrotu jakichkolwiek kwot zapłaconych wcześniej, chyba że postanowienia niniejszych warunków stanowią inaczej. W przypadkach, gdy oferujemy ci świadczenie darmowych Usług lub inne specjalne oferty Usług, nie będzie dawana żadna alternatywa gotówkowa.

7.2   W miarę, jak będziesz korzystać z Usług, bilans pozostałych, dostępnych dla ciebie zakupionych pakietów danych będzie zmniejszany zgodnie z twoim użyciem

Usług.

7.3   Każda podjęta przez ciebie sesja użycia danych będzie zaokrąglona do najbliższego kilobajta i ta liczba kilobajtów będzie odjęta z twojego pozostałego pakietu danych dla Usługi.

8.   Zakończenie Usługi

Przez nas

8.1   Rezerwujemy prawo do rozwiązania niniejszej Umowy i zaprzestania świadczenia Usług w przypadku, gdy w istotny sposób naruszasz jakikolwiek z warunków tej Umowy. Nie będziemy zobowiązaniu do zwrócenia tobie jakichkolwiek kwot za niezużyte pakiety danych związanych z Usługami w czasie rozwiązania.
Przez ciebie

8.2   Możesz rozwiązać niniejszą Umowę z nami w każdym czasie powiadamiając nas zgodnie z klauzulą 8.4.

8.3   Jeżeli wyślesz nam powiadomienie o rozwiązaniu:

(a)   w ciągu 14 dni od dnia zawarcia Umowy; lub

(b)   w każdym czasie – ponieważ nie jesteśmy dalej w stanie świadczyć tobie Usług a niemożność świadczenia Usług nie jest związana z jakąkolwiek twoją czynnością,
możesz prosić o zwrot przez nas proporcjonalnej wartości niewykorzystanych Usług. Poza tym, zakończenie Usług nie uprawnia cię do zapłaty jakiejkolwiek kwoty.

8.4   By rozwiązać niniejszą Umowę, zadzwoń do Obsługi Klienta Truphone na numer +34 668100100 lub możesz wysłać email na adres ask@truphone.com z adresu emailowego podanego w czasie zawierania Umowy oraz podawania nam twojego imienia i nazwiska, adresu i numeru telefonu.

8.5   W przypadku, gdy w całości zużyłeś pakiet danych, który kupiłeś, nie będziesz mógł korzystać z Usług, o ile i dopóki dokonasz dalszego zakupu Usług.

9.   Odpowiedzialność  

9.1   Niniejsza klauzula określa naszą całkowitą odpowiedzialność finansową wobec ciebie (w tym jakąkolwiek odpowiedzialność za działania lub zaniechania naszych pracowników, agentów, konsultantów i podwykonawców) w odniesieniu do:

(a)   świadczenia Usług;

(b)   naruszenia Umowy;

(c)   jakiegokolwiek korzystania przez Ciebie z Usług;

(d)   jakiegokolwiek stwierdzenia, oświadczenia, niedozwolonego działania lub zaniechania (w tym zaniedbania) wynikającego z lub w związku z Umową.

9.2   Wszystkie zapewnienia i gwarancje, warunki i inne postanowienia wynikające z ustawy lub prawa zwyczajowego są wyłączone z Umowy w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

9.3   Nic w tej Umowie nie ograniczy lub nie wyłączy naszej odpowiedzialności wobec ciebie:

(a)   za śmierć lub szkody na osobie spowodowane naszym zaniedbaniem;

(b)   za oszukańcze fałszywe stwierdzenie;

(c)   za jakąkolwiek inną odpowiedzialność, która zgodnie z prawem angielskim nie może być ograniczona lub wyłączona;
Z tym zastrzeżeniem, w żadnym wypadku nie będziemy wobec ciebie odpowiedzialni za jakiekolwiek pośrednie lub wynikowe straty poniesione przez ciebie, lub za jakąkolwiek utratę zysków, przychodów, kontraktów, danych, renomy lub innych podobnych strat.

9.4   Nasza całkowita odpowiedzialność w umowie, czynie niedozwolonym, (w tym zaniedbaniu lub naruszeniu obowiązku ustawowego), fałszywym stwierdzeniu, restytucji lub w jakikolwiek inny sposób, wynikająca w związku z wykonaniem lub przewidywanym wykonaniem niniejszej Umowy, w tym świadczeniem Usług, będzie ściśle ograniczona do łącznej wartości płatności, które nam zapłaciłeś za Usługi podczas 12 poprzedzających miesięcy.

9.5   Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek z naszych zobowiązań lub w świadczeniu Usług (i) gdy opóźnienie takie lub niewykonanie wynika z jakichkolwiek twoich działań lub zaniechań, gdy podałeś nieprawidłowe dane lub infromacje; lub (ii) awarii sieci, przeciążenia sieci, awarii zasilania; lub (iii) które  jest spowodowane wydarzeniami poza naszą rozsądną kontrolą, w tym, lecz bez ograniczeń, strajkami, lokautami lub innymi sporami przemysłowymi (zarówno z udziałem naszych sił roboczych, jak jakiejkolwiek innej strony), siłą wyższą, wojną, działalnością terrorystyczną, umyślną szkodą, spełnianiem jakiegokolwiek nakazu prawnego lub rządowego lub naruszeniem ze strony dostawców lub podwykonawców.

9.6   Truphone nie będzie ponosić wobec ciebie odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty, opłaty lub kary pieniężne poniesione przez ciebie za niedotrzymanie zgodności i niespełnienie jakiegokolwiek rządowego wymogu kraju przed korzystaniem z Usług w tym kraju.

9.7   Niniejszym potwierdzasz, że w razie roszczenia osoby trzeciej, że jakakolwiek sublicencjonowana aplikacja będącego osobą trzecią Dostawcy Licencjonowanej Aplikacji posiadanej przez ciebie podczas użycia jako część Usług, narusza prawa własności intelektualnej osoby trzeciej, będziemy ponosić odpowiedzialność za zbadanie, obronę, rozstrzygnięcie i rozliczenie takiego roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej, pod warunkiem, że natychmiast zawiadomisz nas na piśmie o otrzymaniu takiego powiadomienia o naruszeniu, jeżeli zostałeś powiadomiony, że przez korzystanie z Usług naruszasz prawa własności intelektualnej osoby trzeciej.

9.8   Stwierdzasz i zapewniasz, że (i) nie znajdujesz się w kraju podlegającym embargo Rządu Stanów Zjednoczonych lub który został określony przez Rząd Stanów Zjednoczonych jako kraj „wspierający terroryzm”; oraz (ii) nie jesteś wymieniony na żadnej prowadzonej przez Rząd Stanów Zjednoczonych liście stron zakazanych lub ograniczonych. Jeżeli zostanie ustalone, że naruszasz to zapewnienie, będziemy mieli prawo natychmiast zakończyć Usługi i nie będzie ci przysługiwała płatność żadnej kwoty za niewykorzystane Usługi.

9.9   Twoja odpowiedzialność:
Będziesz ponosić odpowiedzialność za wszelkie szkody jakiegokolwiek rodzaju wyrządzone nam, naszym sieciom lub systemom, lub jakimkolwiek osobom trzecim przez twoje korzystanie lub niewłaściwe korzystanie z E-SIM lub Usług, lub przez jakiekolwiek inne osoby lub jakiekolwiek urządzenia, nawet w przypadku zgubienia lub kradzieży i będziesz ponosić odpowiedzialność za zrekompensowanie nam wszelkich szkód spowodowanych przez ciebie lub przez nich, w tym drobnych błędów; 

10.   Zmiany niniejszych warunków oraz Usług

10.1   Zastrzegamy sobie prawo do zmiany od czasu do czasu niniejszych warunków tej Umowy oraz do zmiany Usług lub jakichkolwiek promocji lub opłat dotyczących Usługi w każdym czasie.

10.2   Powiadomimy cię o takich zmianach, zaś ty zgadzasz się, że odpowiednia publikacja na stronie internetowej jest akceptowalnym powiadomieniem.

11.   Prawo właściwe i zgodność z prawem

11.1   Niniejsza Umowa będzie podlegać prawu angielskiemu oraz jurysdykcji sądów angielskich, z zastrzeżeniem, że jeżeli żyjesz w części Zjednoczonego Królestwa innej niż Anglia, odnośne prawo tej części Zjednoczonego Królestwa będzie właściwe i wszelkie spory będą rozstrzygane przez tamtejsze sądy.

11.2   Niezależnie do prawa właściwego przewidzianego powyżej, możesz podlegać różnym zasadom, przepisom i prawom, które mogą mieć zastosowanie do ciebie w kraju, w którym korzystasz z Usług, w szczególności, gdy jako kraj zamieszkania wybierasz kraj inny, niże Zjednoczone Królestwo.

11.3   Z zastrzeżeniem warunków naszej Polityki Prywatności możemy podlegać wymaganiu, by uzyskać od ciebie dalsze informacje osobiste dla celów spełnienia przez nas wszelkich wymagań prawnych lub regulacyjnych. Jeżeli poprosimy cię o takie informacje i wskażemy, że jest to dla celów zgodności prawnej lub regulacyjnej, wówczas zgadzasz się, że dostarczysz nam informacje, o które prosimy i nie dostarczysz nam informacji fałszywych lub wprowadzających w błąd.

12.   Skargi

12.1    Jeżeli masz jakiekolwiek skargi lub informacje zwrotne o Usłudze, powinieneś je wysłać do ask@truphone.com.

13.   Prywatność

13.1   Traktujemy z powagą prywatność naszych klientów. Dla pełnego zapoznania się ze szczegółami, prosimy przeczytaj naszą Politykę Prywatności, którą można znaleźć na www.truphone.com. Podczas gdy szanujemy prywatność naszych klientów, Usługa może być przejęta przez agencje i organy ścigania. Możemy być zmuszeni do ujawnienia twoich danych osobowych, gdy jest to wymagane wobec nas przez ważny nakaz upoważnionego przedstawiciela rządowego lub nakaz sądu.

13.2   Rejestrując się na Usługi wyrażasz zgodę na przekazanie twoich danych osobowych do krajów, które nie zapewniają tego samego poziomu ochrony danych osobowych, co Zjednoczone Królestwo, jeżeli uważamy to za potrzebne dla świadczenia Usług.

14.   Postanowienia różne

14.1   Wszelkie licencje, które nie zostały wyraźnie udzielone w tej umowie są zastrzeżone i żadne inne licencje, immunitety lub prawa, wyraźne lub dorozumiane, nie są przez nas udzielone, przez domniemanie, wykluczenie lub w inny sposób. Niniejsza umowa nie udziela ci żadnych praw do korzystania z jakichkolwiek  należących do nas znaków towarowych, logo lub oznaczeń usług.

14.2   Wszelkie zawiadomienia do nas wymagane są na piśmie (faksem, emailem, listem lub tekstem) na adresy podane w niniejszych warunkach.

14.3   Nieskorzystanie z któregokolwiek z naszych praw wynikających z niniejszych warunków nie powoduje zrzeczenia się tego prawa.

14.4   Zastrzegamy sobie prawo przeniesienia praw i obowiązków zawartych w niniejszych warunkach na osobę trzecią.

14.5   Potwierdzasz i zgadzasz się, że jakikolwiek będący Osobą Trzecią Dostawca Licencjonowanej Aplikacji jest będącym osobą trzecią beneficjentem tej umowy oraz że po akceptacji warunków tej Umowy taki Dostawca (lub Dostawcy) Licencjonowanej Aplikacji będący osobami trzecimi będą mieli prawo (które będzie uznane za zaakceptowane przez nich), by wyegzekwować tę Umowę przeciw tobie jako jej beneficjenci będący osobami trzecimi.

14.6   Jeżeli jakiekolwiek z postanowień niniejszych warunków zostanie uznany za niewykonalny, nie wpłynie to na wszystkie pozostałe warunki.

14.7   Niniejsze warunki oraz jakiekolwiek dokumenty wyraźnie w nich wymienione lub dostarczone tobie podczas korzystania lub akceptowania Usług, stanowią całość umowy pomiędzy tobą i nami w odniesieniu do przedmiotu każdej umowy zawartej na Usługi. Jesteśmy zobowiązani powiadomić cię, że umowy mogą być zawarte tylko w języku angielskim i nie ma żadnych wymogów publicznych zgłoszeń.

14.8   Truphone Limited jest spółką zarejestrowaną w England i Walii pod numerem 04187081, której siedziba i adres to 25 Canada Square, Londyn, E14 5LQ, Zjednoczone Królestwo. Podlegamy regulacji Ofcom.  Nasz numer rejestracji VAT to GB 851 5278 19

14.9   Przez zakup i korzystanie z Usług potwierdzasz, że przeczytałeś niniejsze warunki, rozumiesz je i zgadzasz się, by cię obowiązywały.
14.10   Niniejsze warunki podlegają od czasu do czasu zmianom według uznania Truphone, zaś ich najbardziej aktualna wersja jest publikowana na www.truphone.com. W razie sprzeczności między jakimikolwiek wydrukowanymi warunkami oraz ich wersją internetową, wersja internetowa będzie nadrzędna. Prosimy o okresowe sprawdzanie na stronie internetowej najbardziej aktualnych warunków, które mogą być stosowane wobec ciebie.
Data wersji: 31 października 2016 r.

Related